Radon
Radioactieve deeltjes die uit bouwmaterialen vrijkomen (radon) veroorzaken jaarlijks naar schatting 800 doden. Aangetoond is dat sinds 1970 de concentraties van radon in nieuwbouwwoningen hoger zijn dan in bestaande. Na tien jaar onderzoek is in 1994 besloten dat het beleid van de overheid erop gericht moet worden om de stijgende trend van straling in nieuwbouwwoningen te doorbreken (standstil). Tot nu toe zijn echter nog steeds geen daadwerkelijke activiteiten ondernomenom deze standstil te realiseren.

VROM wil op korte termijn met de bouwsector harde resultaatverplichtende afspraken maken over de stralingsemissie van de bouwmaterialen. De bouwsector heeft recent laten blijken dergelijke afspraken ook te willen maken. In dat geval zijn geen dwingende regels van de overheid meer nodig. Daarnaast zal meer voorlichting moeten worden gegeven over het belang van goede ventilatie in woningen.
Radon is een radioactief edelgas dat vrijkomt uit bouwmaterialen en uit de bodem. In woningen (en vooral kruipruimtes) kan radon zich in de lucht ophopen. Volgens de Gezondheidsraad leidt blootstelling aan radon binnenshuis in Nederland tot naar schatting 800 extra gevallen van longkanker. Toch zijn de radonconcentraties in woningen in Nederland ten opzichte van de ons omringende landen relatief laag. Goed ventileren beperkt de risico's van radon.
 

 

Bouwvergunning online 

Op 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Dit betekent nieuwe spelregels voor het bouwen van en aan woningen, kantoren en bijvoorbeeld winkels. De nieuwe Woningwet kent drie categorie├źn bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig.

In de wet is vastgelegd welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of slechts een licht-bouwvergunningsprocedure doorlopen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de voor-, zij- en achterkant van de woning en de achterkant. Aan de achterkant mag doorgaans sneller gebouwd worden zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal een bouwvergunning worden aangevraagd.
In de nieuwe Woningwet zijn de behandelingstermijnen van de bouwaanvraag korter. Daarnaast gelden landelijk gelijke regels voor het indienen van een bouwaanvraag. Ten slotte moeten gemeenten een doorzichtiger en objectiever welstandsbeleid gaan voeren.

 

Bouwvergunning nodig?

Controleer hier eenvoudig of u wel of geen bouwvergunning nodig heeft.