Ontwerp

 

 

Van Oldebarneveldweg 14

8097 SC  Oosterwolde (gld)

Tel.: 0525 62 17 11

Fax: 0525 62 17 44

info@BTA-VandeStreek.nl

Wij kunnen ook het ontwerp van uw nieuwbouw-, verbouw- of renovatieplannen maken, hiervoor wordt eerst overlegt wat de wensen (programma van eisen) zijn, en hiermee gaan wij dan aan het de slag.

 

Ook komt het vaak voor dat u ons een idee aandraagt, welke wij dan verder voor u uitwerken.

 

De ontwerpen worden voorgelegd aan de welstandscommissie van uw gemeente, als de gemeente deze goedkeurt kunnen de ontwerpen uitgetekend worden zodat ze geschikt zijn voor een bouwaanvraag.

 

Traject van Ontwerp tot Uitvoering:

- voorlopig ontwerp;

- welstands advies;

- definitief ontwerp;   

- bouwbesluit toetsing (ventilatie, daglicht);  

- bouwaanvraag;         

- detail tekeningen;

- constructie tekeningen/berekeningen;

- offerte aanvraag aannemers.

 

Dit traject kunnen wij voor u regelen!